Samenvatting trefavond - Wim-kees van Slooten

afbeelding van Arjen

Dit jaar zullen we van elke tref de samenvatting in een blog posten, met een link naar de opname en dit ook delen op onze externe facebook zodat iedereen mee kan genieten van wat we leren op tref en je het zelf ook makkelijk weer kan terugvinden!

Bij dezen de samenvatting van de trefavond op 28 mei 2019, de spreker was Wim-kees van Slooten

Vragen die je jezelf wel eens kunt stellen zijn: Is de Hemelvaart van Jezus eigenlijk wel gebeurd? Klopt het allemaal wel en hoe staat het in de bijbel? Net zoals jij jezelf deze vragen kunt stellen, zo waren theologen van vroeger er ook niet helemaal zeker van of het zo gegaan is. De reden? Alleen Lucas schrijft zo expliciet over de Hemelvaart in zijn boeken namelijk, Lucas 24: 51 en Handelingen.

Marcus schrijft er ook wel iets over in hoofdstuk 16:19, alleen dat is allemaal iets vager. Op zich is het geen probleem dat niet iedereen er iets over zegt, want dat is met het kerstverhaal net zo. Echter, Lucas schrijft alles net iets meer medisch, want hij was een arts en dat merk je door zijn boeken heen. Dat getuigd van een zekere kennis die ons kan verzekeren dat Hemelvaart letterlijk zo gebeurd is als in de Bijbel staat. Ook in het Apostolicum, de geloofsbelijdenis, zie je de Hemelvaart al heel snel verschijnen, al in de eerste eeuw. Dat is een buiten Bijbels bewijs.

Als je wilt ontdekken wat Hemelvaart nu precies inhoudt dan kun je technisch met de bijbel omgaan, dat wil zeggen dogmatisch. Dat is het in de Bijbel bestuderen van de inhoud van de relatie die God in Christus met ons heeft gelegd. Echter, daarmee is niet alles te begrijpen. Geloven begint namelijk als je begrijpen achter je laat. Als we bijvoorbeeld naar Jesaja luisteren, die zegt dat Jezus te groot is voor de Hemel, dan kunnen we beseffen dat Hemelvaart op zich dus een wonder is. Om toch te verder te gaan met ontdekken zullen we Hemelvaart behandelen in drie delen.

Allereerst het christologisch aspect, vanuit het perspectief van Jezus. Daarvoor moeten we weten dat Jezus steeds lager en lager is gegaan. Dat begon al bij de geboorte en de voerbak en dan steeds lager. Als Jezus in het gezicht van satan kijkt dan is dat hels voor Hem. In onze wereld kwam Jezus de zonde overal om zich heen tegen. Hij wist exact hoe erg dat was. Neem dat eens mee voor zijn lijden, achter alle zonde bij ons zag hij satan staan. Het dieptepunt was op Golgotha, waar al die zonde op Hem terecht kwam. Maar na Pasen dan gaat de weg van Jezus weer omhoog. In Lucas 24 lees je dat de discipelen alleen maar gingen loven. Jezus zal met enorm applaus onthaald zijn. Jezus is weer terug! De zaligmaker en redder! Over deze weg lezen we in Hebreeën 2:9.

Dan is er ook soteriologisch aspect (soter = redding). Het reddingswerk van Jezus gaat in de Hemel nog door. Hemelvaart is allemaal wel mooi, maar Hij ging wel weg. Maar kijk eens goed naar hoe Hij weg ging. Hij ging met de handen zegenend omhoog. Het zegt alles over hoe Jezus in de Hemel is. De Heidelbergse catechismus, zondag 18, zegt dat Jezus aan de rechterhand van God op de troon zit. Hij is daar onze advocaat. In de Hemel zit Jezus voortdurend voor ons te bidden, voor de mensen die in Hem geloven. Als je wilt weten hoe goed Jezus kan bidden dan kun je dat lezen in Johannes 17. Je zou toch wel denken dat Hij op dat moment wel iets anders aan zijn hoofd had? Als je een dip hebt, dan mag je weten: Jezus bid voor je!

Jezus is wel naar de Hemel gegaan, maar Hij heeft de deur niet op slot gedaan. Hij heeft hem open laten staan. Hij heeft ons niet achter zich gelaten. Jezus is in de Hemel om onze woningen klaar te maken. Dit is allemaal symboliek, maar Jezus brengt het heel menselijk dichtbij. Daarnaast stuurt Jezus zijn Heilige Geest als onderpand. Zo blijft hij toch bij ons. Daarnaast is het ook beter voor ons dat Jezus weg ging. Kijk naar eens naar de discipelen hoe ongelovig ze alsnog waren. De Heilige Geest is nuttiger omdat die in je hart kan wonen.

Als laatste het eschatologische aspect, gezien vanuit het toekomstperspectief. Wat heeft Hemelvaart met de toekomst te maken? De Engelen zeiden dat Jezus weer terug zal komen op dezelfde manier als Hij weg ging. De tijd tussen Hemelvaart en de terugkomst leven we in de ‘laatste dagen’. We zien Jezus niet, maar we leven onder Zijn genade gaven. De heilige geest is heel bescheiden, Hij wijst altijd van zichzelf af en wijst altijd op Jezus. De tijd gaat richting een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Je mag vieren dat Hij terugkomt zoals Hij gegaan is. Wat we nog meer mogen weten dat Hij aan de rechterhand van God zit, rechts daar zit de kracht. Jezus heeft alle macht gekregen op Hemel en op aarde. Zijn macht is onbegrensd. Jezus is overwinnaar en Hij regeert!

Jezus geeft mensen de verzekering dat niemand die in Hem geloofd uit zijn hand geroofd kan worden. Uit Hemelvaart mogen we leren dat de toekomst zeker is voor zijn volgelingen. Dat mogen we vieren! Ben jij Zijn volgeling en vier je mee?

Ben je lid en wil je de opname terugluisteren? Die vind je hier!

Tot de volgende tref (11 juni 2019), dan zullen leden gaan spreken over het thema 'Doelen stellen en daar aan werken'. Dit is tevens een open avond, dus nodig al je vrienden en studiegenoten uit en geef je snel op!

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Lecture met gratis lunch
Lecture met gratis lunch
Alsnog helpen? Bak een taart!
di 5 mrt Kring
In kleinere groepen ontmoeten en verdiepen
Lecture met gratis lunch

Sponsors