Samenvatting trefavond - Leden aan het woord

afbeelding van Arjen

Dit jaar zullen we van elke tref de samenvatting in een blog posten, met een link naar de opname en dit ook delen op onze externe facebook zodat iedereen mee kan genieten van wat we leren op tref en je het zelf ook makkelijk weer kan terugvinden!

Bij dezen de samenvatting van de trefavond op 11 juni 2019, de sprekers waren Matthijs, Lydia en David. Deze drie sprekers vertelden elk een verhaal uit eigen ervaring over 'Doelen stellen en daar mee aan de slag gaan'.

Matthijs vertelde vanuit het perspectief van doelen stellen als het gaat om een praktisch doel. Het bereiken van dit doel was in zijn geval door een mentorrelatie, waarin hij de mentor was. Hij vertelde hoe dit proces van doelen stellen is gegaan. Hij gaf aan dat bij de start het handig is om te letten op doelen en de rollen. Wie neemt het initiatief? Waar wil je precies in groeien? Daarna ga je bezig met de aanpak bedenken. De voorkeur ligt bij een aanpak naar keuze van degene die wil leren, want dat helpt voor de motivatie. De mentor zou in de gaten moeten houden hoe deze aanpak gaat. Zorg dat bij doelen stellen de verwachten ook duidelijk zijn. Dit hoeft niet per se heel erg formeel, maar meer structuur en betere verwachtingen zorgen voor meer begrip en meer motivatie.

Als je dan bezig bent moet je blijven opletten. Zo moet je blijven evalueren om te kijken of de methode werkt. Daarnaast zul je nieuwe methoden moeten bedenken wanneer dit nodig blijkt. Onthoudt hierbij goed dat bij goed opgestelde doelen het gemakkelijker is om nieuwe methoden te bedenken. Daarnaast is eerlijke en opbouwende feedback ook belangrijk. Wanneer je al deze zaken volgt ben je in staat om nieuwe dingen te leren en te groeien, met of zonder mentor.

Thirza, Anne en Lydia zijn doelen gaan stellen in een triade, waarin ze echt zagen dat God hen bij elkaar heeft geplaatst. Hun verhaal is als volgt. “Vooraf hadden we bedacht dat we het alle drie fijn zouden vinden om ons te focussen op het geloof in ons dagelijks leven! Denk hierbij aan hoe we God betrekken in moeilijke situaties zoals stress voor school, lastige gesprekken of conflicten met vrienden of familie. Ook besloten we om triade een prioriteit te maken zodat we gezamenlijk konden groeien en elke week bij elkaar zouden komen. We wijdden 2 uur aan de triade zodat we eerst rustig konden delen over hoe onze week was en daarna nog tijd hadden om bijbel studie te doen. Tijdens deze studie maakten we gebruik van een boek dat gaat over 10 vrouwen uit de bijbel. Hier kozen we voor omdat we van deze vrouwen veel kunnen leren en kunnen sparren over hoe we dit in ons leven toepassen.

Deze triade heeft ons ook weer dichterbij onze persoonlijke doelen gebracht binnen ons geloof. Supergaaf om daarop terug te kijken en te zien welke stappen je al hebt gemaakt! Omdat triade ons veel heeft geboden hebben we een aantal tips voor andere mensen die graag ook meer verdieping zoeken. Het is handig om een groep te vormen met alleen mannen of vrouwen. Ondanks dat je goed met jongens kan kletsen blijven mannen en vrouwen toch echt verschillend! Ook kunnen mannen goed leren om kwetsbaar te zijn onderling. Het is belangrijk dat je er echt tijd in investeert en dat je ervoor zorgt dat je open naar elkaar bent. Als je weet wat er in iemands leven speelt kan je ook gemakkelijker lijntjes trekken vanuit de bijbel. Je kan voor elkaar bidden, elkaar opbouwen en elkaar geestelijke steun bieden. En de grootste tip: praat met God over je verlangen om een triade te beginnen en wie daar dan geschikt voor zou zijn! God helpt je echt op weg!”

David heeft voor zichzelf doelen gesteld en zijn motivatie voor het werken aan deze doelen komt uit de Bijbel. Hij gaf aan dat Hebreeën 12 de vergelijking maakt tussen ons geestelijk leven/groeien en een wedstrijd. Het leert ons dat we tijdens onze vastberaden moeten zijn. Groei vereist een structurele keuze, een keuze die verder gaat dan een bepaald gevoel op een avond. Daarnaast leert het ons dat we tijdens dit groeiproces naar Jezus mogen kijken. We moeten niet blijven hangen in ons eigen falen, maar mogen weten dat Jezus de wedstrijd al heeft gewonnen.

Om te groeien, moeten we dicht bij Jezus blijven. In Johannes 15 staat dat we aan Hem verbonden moeten zijn om te kunnen groeien. Hoe doe je dit nou? Tijd investeren, Bijbellezen en bidden! En waarom zou je willen groeien? In 1 Timotheüs 4 vers 8 staat dat het niet alleen een belofte inhoudt voor het leven dat komen zal, maar ook nu al. Groei maakt vrij!

Ben je lid en wil je de opname terugluisteren? Die vind je hier!

Tot de volgende tref (25 juni 2019), dan zal Dick Verdouw gaan spreken over het thema 'Dankbaarheid', dus geef je snel op!

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Lecture met gratis lunch
Lecture met gratis lunch
Alsnog helpen? Bak een taart!
di 5 mrt Kring
In kleinere groepen ontmoeten en verdiepen
Lecture met gratis lunch

Sponsors