Samenvatting trefavond - Dick Verdouw

afbeelding van Arjen

Dit jaar zullen we van elke tref de samenvatting in een blog posten, met een link naar de opname en dit ook delen op onze externe facebook zodat iedereen mee kan genieten van wat we leren op tref en je het zelf ook makkelijk weer kan terugvinden!

Bij dezen de samenvatting van de trefavond op 25 juni 2019, de spreker was Dick Verdouw. Het thema van deze avond was 'Dankbaarheid'.

Dankbaarheid komt heel vaak op ons over als een gevoel. Stel je voor dat je op het allerlaatst toch nog je diploma haalt. Of dat je 60 jaar getrouwd bent of toch geneest van een ongeneeslijke ziekte. Dit zijn hele grote dingen die je een gevoel van dankbaarheid kunnen geven. Echter dat gevoel zal na verloop van tijd ook weer heel snel verdwijnen. Daarom is dankbaarheid geen gevoel. Echter, meestal zijn we alleen dankbaar als er bijzondere of grote dingen gebeuren.

Het gebod wat Paulus geeft in Kolossenzen 3 is ‘Wees dankbaar’. Dat is een gebod en dat is het tweede teken dat het geen gevoel is. Je kan namelijk niet gebieden dat iemand zich op een bepaalde manier voelt. Je kunt bijvoorbeeld niet tegen iemand zeggen: “Wees verliefd!”.

Dankbaarheid vloeit voor uit ellende en verlossing. Dit komt ook naar voren in de Heidelbergse Catechismus. Deze is opgebouwd uit drie delen: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dit geeft aan dat we eerst onze ellende moeten kennen. We zijn allemaal zondige mensen en het is volledig logisch dat God niets met ons te maken wil hebben. Maar, Gode zij dank voor Zijn goede genade! God geeft ons verlossing en daarom mogen we toch bij God komen. Daaruit volgt onze dankbaarheid, namelijk het grootste geschenk: verlossing uit ellende door genade. Dat dekt ook meteen de betekenis van het woord: ‘dankbaarheid’ betekent ‘goede genade’ (eucharisteo).

Hoe het systeem van ‘ellende, verlossing en dankbaarheid’ precies werkt komt goed naar voren in het voorbeeld van twee dobbelende jongens in India. Daar is het namelijk verboden om te dobbelen en deze jongens werden dan ook betrapt en moesten naar de gevangenis. De ene jongen had een rijke vader dus die was snel weer op vrije voeten. De andere jongen had alleen een arme moeder die moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen. Echter deze moeder ging toch iedere dag naar de steengroeve om daar te werken tot bloedens toe om extra geld te verdienen om zo de jongen vrij te kopen. Wanneer hij eindelijk weer vrij was kwam hij de rijke zoon opnieuw tegen die gelijk aan hem vroeg of ze weer zouden gaan dobbelen. Maar de jongen antwoorde: “Mijn moeder heeft mij met haar bloed vrijgekocht, zou ik niet ondankbaar zijn als ik opnieuw zou gaan dobbelen? Mijn leven is veranderd.”.

Je vrijheid is met liefde gekocht en dat betekent dat je leven veranderd. Dankbaarheid is strijden tegen ontucht, zedeloosheid, hartstocht, begeerte, hebzucht, woede en drift, vloeken en schelden, bedrog. Niet omdat het moet maar omdat je vanbinnen veranderd. Dankbaarheid is strijden voor medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en liefde. Maar het is ook goed spreken van de genade. Dus: wat een genade dat ik studeren kan, dat ik in vrede leven mag, dat ik steeds eten en drinken krijg en dat God mij gebruiken wil. Dit zet dan de toon bij alles wat ik doe.

Dan is dankbaarheid ook een levenshouding. De drijfveer die je dan hebt, vaak is dat een baan, een gezin vormen, gelukkig (en oud en gezond) worden, een mooi huis, leuke vakanties enzovoorts, valt dan weg in het grote geheel. Het leven is meer dan dat, het is een klein stukje van het grote geheel, met veel kansen om God al te leren danken en groot te maken. Met veel kansen en mogelijkheden die Hij geeft. In dankbaarheid is mijn tijd niet meer van mijzelf maar de tijd die God mij geeft. Dan is mijn geld niet meer mijn geld maar is het een middel dat God mij toevertrouwd om Hem en de naaste (en ook mijzelf) te dienen.

Een dankbaar leven is dus een blij en dienend leven. Waarbij ik niet afhankelijk ben van wat ik bereik, of hoe anderen mij waarderen. Want in een dankbaar leven doe je geen dingen om iets te bereiken, maar doe je dingen om wat God in Zijn grote liefde voor jou gedaan heeft! Dus dan uit je dankbaarheid terug! Dat geeft vervolgens veel kracht om deze bijzondere, andere levenshouding vol te houden! Dus waar wacht je nog op?

Ben je lid en wil je de opname terugluisteren? Die vind je hier!

Dit was de laatste trefavond van het collegejaar 2018-2019. We hopen jullie allemaal terug te zien op de infoavond op dinsdag 3 september 2019, dus geef je snel op!

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Lecture met gratis lunch
Lecture met gratis lunch
Alsnog helpen? Bak een taart!
di 5 mrt Kring
In kleinere groepen ontmoeten en verdiepen
Lecture met gratis lunch

Sponsors