Samenvatting trefavond 10 september - Een keuze maken voor Jezus

afbeelding van Jedidja

Net zoals vorig jaar zullen wij na elke trefavond een samenvatting in een blog posten, zodat jij alles thuis nog eens rustig na kan lezen. Zeker als je ook ons Bijbelleesplan gebruikt, is het goed om nog eens terug te lezen op welke manier de spreker deze Bijbelteksten precies gebruikte.

Dit is de samenvatting van de trefavond van 10 september waarop Wouter Verbree sprak over een keuze maken voor Jezus.

Wouter vertelt vanuit vier Bijbelgedeelten – alle vier vanuit de ogen van Petrus – over de verschillende keuzes die wij voor Jezus kunnen maken. Bij alle vier de Bijbelgedeeltes is schuingedrukt een vraag toegevoegd, die Wouter aan het eind van zijn verhaal als oproep gebruikte.

Lukas 5: 1 – 11

Joodse jongetjes waren vroeger eigenlijk fulltime bezig met de Thora uit hun hoofd leren. Als zij hier goed in waren, mochten ze in de leer bij een rabbi, waarbij ze helemaal opgingen in zijn leven. Petrus en de andere vissers hoorden dus niet bij deze ‘topklas’, zij waren gewoon visser geworden. Lukas 5 beschrijft het eerste moment dat de vissers Jezus zien, waar Jezus direct een vissersadvies geeft – wat ze nog direct opvolgen ook. Petrus wist op dat moment nog maar heel weinig over Jezus. Hij weet alleen dat zijn net vol zit met vis. Toch besluit hij om alles achter te laten en Jezus te volgen. Misschien volgden ze Jezus ook wel direct omdat hij als rabbi wel potentie in ze ziet en omdat ze, hoewel ze niet de best waren, toch worden uitgekozen.

Ben jij wel geïnteresseerd in Jezus en wil je wel een eerste stapje zetten richting Hem?

Markus 6: 6 – 13

Van Markus 1 tot het begin van Markus 6 maakt Petrus ongelofelijk veel mee: zijn schoonmoeder wordt genezen, een storm op het meer wordt gestopt, het dochtertje van Jaïrus staat op uit de dood, demonen worden uitgedreven, enzovoort, enzovoort. Toch zal de vraag vanuit Markus 6: 7 als een schok gekomen zijn. Jezus was toch degene die al deze bijzondere dingen deed? Petrus was toch maar een gewone visser? Het zal ook wel enorm spannend zijn geweest – hoe ze zo in tweetallen erop uit gingen. Toch besluit Petrus opnieuw ‘ja’ te zeggen en het maar gewoon te gaan doen. Hij was niet afwachtend, maar ging gewoon het spannende pad op.

Mag Jezus ook jou gaan zenden? Wil jij naar mensen toegaan om het maar gewoon te gaan proberen?

Johannes 18: 2 – 12

Petrus is niet alleen de trouwe volgeling, maar ook dié Petrus van de haan en van het zwaard… Hoewel Jezus al zo vaak over het koninkrijk sprak, blijkt Petrus er nog steeds niks van te snappen in dit Bijbelgedeelte. Daarnaast is een oor best wel moeilijk te raken, dus het zou goed kunnen dat Petrus bijna een moordenaar was geweest… Terwijl Jezus toch nooit over geweld gesproken had.

Het stopt niet bij deze poging tot moord. De grote held die ooit op water liep, zakt nu door het ijs heen. Hij verloochent zijn redder, hij vlucht, hij bedriegt en hij verlaat zijn beste vriend. Toch stopt het ook niet bij Jezus’ dood. De discipelen ontmoeten Jezus weer en krijgen ook de opdracht om zijn evangelie door te geven. En dan…

Wil jij ‘ja’ zeggen op de vergeving van Jezus? Wil jij weer een nieuwe start?

Johannes 21: 1 – 22

Petrus is weer terug bij zijn oude beroep, hij is weer aan het vissen. Na 3 jaar geeft Jezus weer dezelfde opdracht om het net aan de andere kant uit te gooien. Petrus had ook de andere kant op kunnen rennen, maar hij rent naar Jezus toe. Al was hij vast erg gespannen, want mocht hij nog wel bij Jezus komen? Het woord dat voor kolenvuurtje wordt gebruikt, wordt ook gebruikt voor het kolenvuurtje waar in Johannes 18 Petrus Jezus verraadt. Zo komt het hele gebeuren, via de geur, weer hard bij Petrus binnen. Toch krijgt Petrus nu juist drie keer de kans om het weer goed te maken. Petrus wordt hersteld, ook in het midden van al zijn vrienden, hij mag weer een taak als leider op zich nemen.

Juist Petrus, die zo bang was om gebonden te worden dat hij vlucht voor Jezus, die Petrus gaat nu zelf gebonden worden. Je zou nu snel de reactie kunnen hebben: vraagt Jezus die nu ook aan mij? Ook Petrus heeft deze reactie: ‘wat zal er dan met Johannes gebeuren?’ Maar Jezus zegt, tegen Petrus en tegen ons: ‘Jij met mij volgen, kijk maar naar mij en vergelijk maar niet met anderen.’

Wil jij weer opnieuw achter Jezus aan gaan? Durf jij hem te volgen ‘no matter what’?

 

Als je merkt dat je op een of meerdere van deze vragen ‘ja’ kan antwoorden, spreek dit dan uit in gebed, of praat er eens met iemand over uit je omgeving. Ook bij NSE ben je altijd welkom om dit te samen te bespreken.

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Lecture met gratis lunch
Lecture met gratis lunch
Alsnog helpen? Bak een taart!
di 5 mrt Kring
In kleinere groepen ontmoeten en verdiepen
Lecture met gratis lunch

Sponsors