Samenvatting trefavond 5 november - christen in de politiek

afbeelding van Jedidja

Na elke trefavond posten wij een samenvatting ervan in een blog, zodat jij alles thuis nog eens rustig na kan lezen. Zeker als je ook ons Bijbelleesplan gebruikt, is het goed om nog eens terug te lezen op welke manier de spreker deze Bijbelteksten precies gebruikte.

Dit is de samenvatting van de trefavond van 5 november waarop Hilde Palland sprak over het christen zijn in de politiek.

Hilde stelt zichzelf eerst voor, ze komt uit Kampen en zit namens het CDA in de tweede kamer. Tijdens haar studententijd in Groningen koos ze ervoor om lid te worden van het CDJA, voornamelijk voor de interessante discussieavonden, uit de nieuwsgierigheid over hoe beslissingen tot stand komen en de wil om mee te kunnen praten over de ‘inrichting’ van de samenleving. Het CDA neemt veel verschillende belangen mee en is relatie- en waardengericht, dit sprak haar aan, omdat dit vanuit het christelijk mensbeeld de samenleving ook centraal staat. Het geloof speelde hierin geen directe rol, omdat ze denkt dat geloof een persoonlijke keuze is die niet direct vertaald hoeft te worden in het beleid. Het is echter wel erg belangrijk dat de vrijheid er is om je geloof te uiten.

Na twaalf jaar in de gemeenteraad kwam ze op de lijst voor de landelijke verkiezingen. Uiteindelijk kwam ze op de reservelijst terecht en heeft ze indirect Sybrand Buma opgevolgd…

Op de vraag hoe je christen bent in de politiek, geeft Hilde drie voorbeelden waarbij ze zag dat christenen ervoor kozen om hun principes door te laten schemeren in hun (politieke) keuzes:

  • Een homoseksuele man die werd gevraagd vanuit zijn functie van onderzoeker in de landelijke media te reageren op de Nashville verklaring en tevens positieve uitlatingen daarover (en vanuit geloofsovertuiging veroordelende over homoseksualiteit) door een van zijn stadsgenoten en bekenden van hem. Dan wordt het heel persoonlijk en dichtbij. Na enige aarzeling koos hij ervoor vanuit zijn functie als onderzoeker toch te reageren en daarbij ook ruimte voor dialoog en discussie te houden. Hilde had daar veel waardering voor en denkt dat het erg belangrijk is om de verbinding te zoeken en ruimte te houden voor dialoog en niet mee te doen met het polariseren of oordelen. Daarnaast nam hij het ook op voor zijn stadgenoot en liet hij ruimte binnen de discussie. Hilde denkt dat het erg belangrijk is om altijd ruimte te houden voor de dialoog binnen discussies.
  • Een politicus van het CDA bevond zich in een lastige positie. Hij was (en is) actief lid van een kerkgenootschap die een prominente rol speelde als voorstander van het kinderpardon, daar waar de CDA Tweede Kamer destijds tegen was. Hij heeft toen ervoor gekozen zijn functies binnen de kerk tijdelijk neer te leggen zodat zijn kerkgenoten daar geen aanstoot aan zouden nemen. Overigens heeft, naar aanleiding van een Europese uitspraak, het CDA ingestemd met een verruiming van het kinderpardon.
  • Bij het debat over het Haga lyceum (islamitische school met misstanden) stellen veel politici voor om alle scholen gebaseerd op religie te verbieden. Het CDA kiest er hierin voor om op te komen voor de vrijheid van de ouders om hun kinderen op hun christelijke school te plaatsen en wil niet dat Honderden prima functionerende scholen met bijzonder onderwijs (bijv. Christelijk) over een kam worden geschoren door misstanden bij 1 islamitische school. En daarmee ouders het recht zouden verliezen hun kinderen via bijzonder onderwijs waarden mee te geven die aansluiten bij hun levensovertuiging.

Ze sluit af met een overdenking die een partijgenoot dezelfde ochtend voordroeg tijdens een ontbijt samen met andere christelijke politici. Hierin vertelde hij dat er steeds meer afstand ontstaat tussen de politiek en de kerk en dat men vaak vraagt ‘gelooft u er nog in?’ Binnen onze maatschappij wordt van ons verwacht dat wij alleen achter onze voordeur met het geloof bezig zijn. Toch denkt hij dat de scheiding van kerk en staat geen afstand hoeft te betekenen. Religie heeft veel betekend in het ontstaan van de maatschappij zoals die er nu is en ook nu spelen kerken een grote rol in de samenleving. Hij roept ons dan ook op om ons geloof juist niet weg te cijferen binnen onze samenleving.

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
di 6 jun Tref
Ontmoeten, spreker en borrel
za 10 jun NSV Sportdag
Sporten met de zusters
di 13 jun Kring
In kleinere groepen ontmoeten, leren en borrelen
do 15 jun VerkiezingsALV
Kies het nieuwe bestuur!
vr 16 jun Zeilweekend
Met NSW!

Sponsors