Samenvatting trefavond 17 december - Wat maakt het christendom anders dan andere geloven?

afbeelding van Jedidja

Na elke trefavond posten wij een samenvatting ervan in een blog, zodat jij alles thuis nog eens rustig na kan lezen. Zeker als je ook ons Bijbelleesplan gebruikt, is het goed om nog eens terug te lezen op welke manier de spreker deze Bijbelteksten precies gebruikte.

Dit is de samenvatting van de trefavond van 17 december waarop ons eigen lid Mark Wolters sprak over het verschil tussen het christendom en andere geloven.

Mark begon zijn verhaal met een aantal feiten over de verschillen tussen geloven. Hij koos ervoor om de vier grootste geloven van de wereld te verwerken in zijn praatje, namelijk het Hinddoeïsme, het Boeddhisme, het Christendom en de Islam.

Hij vertelt over de oorsprong van de geloven, waarbij het Hinddoeïsme voorkomt uit meerdere religies, het Boeddhisme vanuit het Hinddoeïsme, het Christendom vanuit het Jodendom en de Islam ontstaat weer met invloeden van het Christendom en Jodendom. Het Christendom en de Islam kent één God, terwijl dit in de andere twee geloven anders is. Het Hinddoeïsme en Boeddhisme prediken dat je reïncarneert totdat je verlichting of nirvana bereikt, terwijl het Christendom en de Islam een eeuwige hemel en hel zien als hiernamaals.

Hij gaf ook de betekenis van het leven vanuit de verschillende geloven aan in een tabel:

Godsdienst

Betekenis van het leven

Hinddoeïsme

Mensen zijn gebonden. Je doel is om te onstnappen aan de reïncarnatie cyclus of op z’n minst in een beter caste geboren worden.

Boeddhisme

Verlichting bereiken, einde van lijden

Christendom

Iedereen heeft gezondigt en is gescheiden van God, Jezus heeft redding gebracht, waardoor we een relatie met God kunnen hebben

Islam

Je onderwerpen aan Allah zodat je het paradijs in mag na het leven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit blijken eigenlijk drie belangrijke verschillen tussen het Christendom en het Jodendom:

  • Verlossing is een gave
  • Leven vanuit een relatie
  • Niet op jezelf gericht.

Johannes 3:16 laat zien dat de kern van het Christendom begint bij kerst. God kiest ervoor om de wereld lief te hebben en zijn Zoon aan de aarde te schenken.

Het doel van veel geloven kan dan ook egocentrisch lijken, waarbij het eindelijke doel is om voor jezelf verlichting, nirvana of de hemel te bereiken. Binnen het Christendom is dat slechts een extraatje.

Mark benoemt dat het allerbelangrijkste binnen het Christendom is dat God van je houdt en hij hoopt dat iedereen dat mag onthouden van dit praatje. Jesaja 43: 1,2 en 4a laat mooi zien hoe God van ons houdt.

Dit is wat wij mogen vieren bij kerst: dat Jezus voor ons mocht komen, omdat wij het zelf niet kunnen en omdat het ook niet om ons draait. Zo komt het vers uit het toneelstuk eerder op de avond weer terug: Jesaja 9: 1,5.

Mark sluit af met Jesaja 60: 1-3 en hij roept iedereen op om vooral te meenemen dat God van ons houdt.

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Sport en spel in het AZC
di 28 mei Kring
In kleinere groepen ontmoeten en verdiepen
Samen beginnen met vasten
Cursus over de basis van het geloof
Samen eten en het vasten afsluiten

Sponsors