Samenvatting trefavond 11 februari - Alcohol, roken en drugs

afbeelding van Jedidja

Na elke trefavond posten wij een samenvatting ervan in een blog, zodat jij alles thuis nog eens rustig na kan lezen. Dit is de samenvatting van de trefavond van 11 februari, waarin Bram Hofland vertelde over alcohol, drank en drugs.

Afgelopen trefavond kwam Bram Hofland spreken over alcohol (en roken en drugs). Hij begon zijn praatje met Prediker 9:11 waarin staat dat het belangrijk is om te genieten, maar dat het ook goed is om te beseffen dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.

Nadat Bram inventariseerde wat wij, als publiek, vonden over alcohol, roken en drugs gaf hij ons drie richtlijnen die ons zouden kunnen helpen om hier beslissingen in te maken.

De eerste richtlijn ging over controle. Hierbij verwees hij naar Efeze 5:18 en Spreuken 23:31-33 waarin naar voren komt dat als je dronken wordt dit kan leiden tot uitspattingen en dat je door wijn vreemde dingen kan gaan zien en wartaal zou kunnen gaan uitslaan. Bram wees erop dat het belangrijk is om de controle in handen te hebben en dat het goed is om de gevolgen van alcohol, roken en drugs te weten.

De tweede richtlijn kwam erop neer dat je lichaam een tempel is van de heilige Geest. Hij gebruikte hiervoor de tekst uit 1 Korintiërs 6:19-20. Deze tekst gaat primair om seksualiteit maar kan heel goed doorgetrokken worden naar het gebruik van alcohol, roken en drugs. Het is dus belangrijk om met het (overmatige) gebruik van alcohol, roken of drugs je lichaam niet te beschadigen.

De laatste richtlijn ging over verslaving. De teksten Jesaja 5:11-12 en 1 Korintiërs 6:12-13 werden hierbij gelezen waarin het onder andere gaat over dat het belangrijk is je niet ergens door te laten beheersen. Dit slaat natuurlijk op meer dan alleen alcohol, roken en drugs, maar ook in deze context is het erg belangrijk.

Om weer terug te komen op de begintekst eindige Bram zijn verhaal met Prediker 9:7-9:

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag.

 

De zojuist benoemde Bijbelteksten kun je hieronder ook uitgeschreven vinden:

Prediker 9:11

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt

Efeze 5:18

Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen.

Spreuken 23:31-33

Laat je niet verleiden dor de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong, maar later bijt hij als een slang, spuit hij gif als een adder. Dan zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan.

1 Korintiërs 6:19-20

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijst God eer met uw lichaam.

Jesaja 5:11-12

Wee degenen die ’s ochtends in alle vroegte naarstig op zoek gaan naar drank, die zich tot diep in de nacht door wij laten benevelen. Bij al hun drinkgelagen klinkt muziek van lier en tamboerijn, van trommel en fluit. Maar voor de daden van de HEER hebben zij geen oog, wat hij tot stand brengt zien ze niet.

1 Korintiërs 6:12-13

U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.

Prediker 9:7-9

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van he leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag.

Johannes 4:13-14

‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Het thema van het Xe Lustrum der NSE wordt bekendgemaakt tijdens deze epische acitiviteit!
di 21 sep Proefkring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
Poolen + borrel voor de eerstejaars om het bestuur te leren kennen
Poolen voor de tweedejaars om het bestuur te leren kennen
Kom lekker volleyballen met NSE
Shoutbox

Sponsors