Samenvatting trefavond 3 maart – Getuigen

afbeelding van Ruben

Na elke trefavond posten wij een samenvatting ervan in een blog, zodat jij alles thuis nog eens rustig na kan lezen. Dit is de samenvatting van de trefavond van 3 maart, waarin Joost van Heusden vertelde over getuigen.

Afgelopen trefavond kwam Joost van Heusden spreken over getuigen. Hij begon zijn praatje met het verhaal van de blind geboren man, zoals dat omschreven staat in Johannes 9. Joost legde uit dat er drie fases waren in het leven van deze blinde man: 1) voor de ontmoeting met Jezus, 2) de ontmoeting met Jezus, 3) het effect in zijn leven van de ontmoeting met Jezus.

Vervolgens liet Joost ons nadenken over een aantal vragen:

 1. Zou je zeggen dat je echt een persoonlijke relatie met Jezus hebt? Zo ja, waarin uit zich dat?
 2. Waarin heeft Jezus jou goed gedaan?
 3. Wat geloof je over wie Hij is?

Hij moedigde ons aan om de antwoorden op deze vragen op te schrijven. Daarna werden de volgende vragen m.b.t. een getuigende levensstijl geprojecteerd, waar we ook even over mochten nadenken:

 1. Hoe ziet dit (getuigende levensstijl) eruit in je leven?
 2. Wat zijn je ervaringen (positief en negatief)?
 3. Wat verwacht je en bid je op dit gebied?
 4. Heb je angsten, blokkades? Zo ja, welke?

Joost daagde ons uit om te accepteren dat we soms ook negatieve ervaringen zullen hebben met getuigen. Een veel voorkomende blokkade is het concept van de straat op gaan om te evangeliseren. Joost legde uit dat er een verschil is tussen evangelisatie en een getuigende levensstijl. Beiden zijn prachtig, maar vandaag wilde hij de nadruk leggen op een getuigende levensstijl. Een getuigende levensstijl is een perspectief van zaaien en oogsten, primair in bestaande contacten. Het is een avontuur van rustig investeren in mensen waarin liefde en bewogenheid kan groeien.

Joost gaf aan dat je op vijf facetten kan groeien in een getuigende levensstijl. Deze zijn als volgt:

 1. Innerlijk verlangen – leer Gods hart dieper kennen, want je hebt immers alleen te geven wat je ontvangen hebt. Hij haalde het Bijbelgedeelte van Mattheüs 9:35-38 erbij en vroeg: weet je omgeving dat je bij Jezus hoort?
 2. Focus op mensen – je bent geplant in je studie, huis, relaties, vriendschappen en gezin. Toeval bestaat niet!
 3. Nadenken en bidden – praat eerst met God over anderen voordat je met anderen over God praat. God houdt van iedereen en heeft een plan met ze. Benoem in je gebed eens wat er zo mooi is aan degene waarvoor je bid en kijk met Gods ogen naar hem of haar, in plaats van dat je enkel vraagt aan God om deze persoon te bekeren. Denk vervolgens na wat het goede nieuws voor deze persoon zou kunnen zijn dat jij hem of haar kan vertellen. Het evangelie betekent namelijk ‘goed nieuws!’
 4. Bouw een relatie  - Joost haalde Lucas 19:10 aan. In een relatie luister je naar elkaar. Je investeert tijd, wat prioriteit en trouw vergt. Je dient elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van geld. Ook is het belangrijk om God erbij te betrekken d.m.v. gebed.
 5. Gesprekken – Joost las voor uit 2 Petrus 3:15-16a. Hij daagde ons uit om zowel ons persoonlijke getuigenis, als het evangelie te leren vertellen op een simpele heldere manier. God wil namelijk jouw getuigenis gebruiken om mensen te enthousiasmeren voor hem. Dit hoeft geen groot en spectaculair verhaal te zijn, dus vergelijk jouw getuigenis niet met die van anderen.

Joost sloot af met de vraag om na te denken over onze persoonlijke getuigenis en deze te delen tijdens de volgende kringavond. Ook moedigde hij ons aan om naar ministry te gaan om bemoedigd en gezegend te worden. Ten slotte, blijf bidden voor mensen in je directe omgeving die meer van Gods liefde kunnen gebruiken!

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Sportactiviteit
Lunchen met leden!
Activiteit met de broeders
di 13 dec BroederKring
In kleinere groepen ontmoeten, leren en borrelen
Activiteit met de broeders

Sponsors