Deuterocanonieke boeken

De Witte Bladzijde: Makkabeeën

De witte bladzijde die meestal te vinden is tussen oude en nieuwe testament geeft eigenlijk een scheef beeld van de gebeurtenissen: wat is er nu allemaal gebeurd? Deze studie geeft een inkijkje in deze voor het NT zo belangrijke periode, die in dit geval eindigt met het koningschap van Herodes de Grote; omdat zijn (nogal incestueuze) familie een grote rol speelt in de geschiedenis van het NT, is zijn stamboom toegevoegd.

a en b zijn als voorstudie te gebruiken, waarbij b aansluit op (en deels overlapt met) het voorstudiemateriaal bij de studies over Ezra en Nehemia.

Gebed van Manasse

Dit is studie 25 van het Chrono-project en is qua tijd goed te combineren met studie 24.

Baruch

Voorstudie: lees het boek door en noteer wat je opvalt.

Dit is studie 24 van het Chronoproject.

Wijsheid van Salomo

Het tweede wijsheidsboek in de Deutero-Canonieken, supposedly van Salomo...

Dit is studie 23 van het Chronoproject

Judit

Het epische verhaal van Judit die eigenhandig de opperbevelhebber verslaat.

Dit is studie 22 van het Chronoproject.

Brief van Jeremia (deuterocanoniek)

Afgodsbeelden zijn stom in alle betekenissen van dat woord.

Dit is studie 21 van het Chronoproject.

Wijsheid van Jezus Sirach

Verhoog uw wijsheid!

Dit is studie 20 van het Chronoproject.

Tobit

Tobit: het verhaal van de blinde vader die genezen wordt door zijn zoon Tobias (geholpen door een engel).

Dit is studie 19 van het Chronoproject.

di 6 sep Info Trefavond
Samen eten, elkaar ontmoeten en luisteren naar een spreker!
di 13 sep Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
di 20 sep Proefkring
In kleinere groepen ontmoeten, leren en borrelen
vr 2 dec Najaarsweekend
Een epische weekend weg met de hele vereniging!

Sponsors