Profeten

Profeten uit het Oude Testament

Alle profeten uit het Oude Testament op een (chronologisch) rijtje!

Extra opdracht: welke profeten staan hier niet in? Waarom niet? Waar lijken die te passen?

LET OP: houd het overzicht van de koningen bij de hand!

Elia contra Elisa

Elisa vraagt aan zijn leermeester Elia dubbel zoveel geest te mogen ontvangen: in deze studie kijk je wat dat is en of Elisa dat inderdaad ontvangen heeft.

Elia contra Elisa

Lz 2 Koningen 2:9-12

Geest in iemand meten, daar weet ik geen meetmethode voor... Wat we wèl kunnen meten, is de uitwerking van de Geest in iemand: daarom zullen we Elia en Elisa eens naast elkaar aanschouwen en overeenkomsten en verschillen bezien. Om de speurtocht niet al te ingewikkeld te maken: de beide Koningen- en de beide Kroniekenboeken dienen te worden gebruikt; in de rest van de Bijbel worden beide heren wel aangeduid, maar niet als zelf actief handelend persoon beschreven.

Leren om als student goed met geld om te gaan
di 29 sep Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
Maak als eerstejaars kennis met het bestuur
ma 5 okt Volleyballen
Een balletje slaan met NSE'ers!
Ontmoeten, spreker en borrel
Shoutbox

Sponsors