Overdenking

Uitverkiezing

Samenvatting trefavond 26 mei 2020

Beproevingen

Overdenking voor de VJWeek 2020

Hoe doen wij leven?

Ja, hoe doen we dat nou, dat hele leven-gebeuren van dag tot dag? Een kleine drievuldige aanzet!

Hoe reagere men bij crises?

De titel says it all: een korte overdenking van wat te doen als we getroffen worden door een crisis.

Biddag - door de eeuwen heen

Velen kennen wel Biddag voor Gewas en Arbeid, maar zijn niet bekend met de bijzondere afgekondigde biddagen, aangezien deze weinig voorkomen in onze tijd. Op woensdag 18 maart 2020 is een Dag van Nationaal Gebed afgekondigd voor de situatie in ons land met betrekking tot het Coronavirus. Naar aanleiding daarvan is dit een overdenking over de herkomst van biddagen en de waarde hiervan.

Sola gratia - Alle roem is uitgesloten

Wij leven enkel uit genade. Zoals één van de vijf sola's zegt: sola gratia. Dat maakt dat alle roem uitgesloten is. Aan de hand van psalm 103 en Romeinen 3 wordt een schets gegeven van onze positie als mensen met betrekking tot genade en ten slotte wordt het lied "Alle roem is uitgesloten" gelezen en verklaard.

Het belang van jeugdwerk

Een preek die ik schreef omdat mijn vader, volgens LinkedIn "Project medewerker Scouting at Leger des Heils", erom vroeg.

di 5 jul Open Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
Samen terugkijken op een mooi jaar en elkaar bedanken
ma 18 jul Lustrumreis
Lustrumjaar = Lustrumreis
di 6 sep Info Trefavond
Samen eten, elkaar ontmoeten en luisteren naar een spreker!
di 13 sep Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel

Sponsors