Overdenking

Gods goedheid tegenover lijden

Samenvatting preek 5 uit de serie "The big questions" van Mike Fabarez, over waarom het hier zo'n tranendal is

Leven in het Koninkrijk

Ben je bereid ècht alles op te geven om te leven in Gods Koninkrijk?

Juk

Waarom leven met God nooit onnoemelijk zwaar kan zijn

Alcohol

Hoe ga ik Bijbels verantwoord met alcohol om?

Voetwassing

De gebeurtenis van de voetwassing en het beeld ervan

Pasen

Wat er met Pasen gebeurde en de 'signification' ervan

Jezus' nabijheid

Korte overdenking over Jezus' nabijheid tot aan het einde der tijden

Jezus weende

Gods liefde komt tot uiting door medeleven

Jezus aanvaarden

Wat wil Christus aanvaarden nou echt zeggen?

za 21 mei NSV Sportdag
Sportdag met Navigators Landelijk
samen naar de kerk
Mario karten met NSE
Ontmoeten, spreker en borrel

Sponsors