Overdenking

Leven in het Koninkrijk

Ben je bereid ├Ęcht alles op te geven om te leven in Gods Koninkrijk?

Juk

Waarom leven met God nooit onnoemelijk zwaar kan zijn

Alcohol

Hoe ga ik Bijbels verantwoord met alcohol om?

Voetwassing

De gebeurtenis van de voetwassing en het beeld ervan

Pasen

Wat er met Pasen gebeurde en de 'signification' ervan

Jezus' nabijheid

Korte overdenking over Jezus' nabijheid tot aan het einde der tijden

Jezus weende

Gods liefde komt tot uiting door medeleven

Jezus aanvaarden

Wat wil Christus aanvaarden nou echt zeggen?

Vrucht van de Geest

Gods karakter weerspiegelen met de vrucht van de Geest

Leren over het onderwerp 'praktische tips & tricks'
di 1 sep Info Trefavond
Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij NSE!
Samen borrelen en napraten over het vierde blok
Shoutbox

Sponsors