Overdenking

Eenheid

Streven naar eenheid onder christenen

Volharding

Hoe houden we vol en zijn we standvastig in ons geloof?

Gehoorzamen

Geloof maar vergeet niet God te gehoorzamen!

Snel veel geld

Een bespiegeling over geld en waarom je dat zo makkelijk bezighoudt

Inleiding gebed

Weet je dat er een strijd woedt om je heen?

Woord ende daad

Hoe getuig ik in zowel woord als daad?

Vriendschap

Hoe ben ik een betrouwbaar getuige richting mijn niet-christelijke vrienden?

Voor de juiste kant

Wat is je ware getuigen? Hoe doe je dat (niet)?

Evangelisatie ver weg

Hoe het Evangelie te brengen ver van huis, in een misschien vijandige omgeving

za 21 mei NSV Sportdag
Sportdag met Navigators Landelijk
samen naar de kerk
Mario karten met NSE
Ontmoeten, spreker en borrel

Sponsors