Overdenking

Kwaad en lijden

Een samenvoeging van twee Student Alpha-avond-inleidingen over kwaad en lijden, met de nadruk op de laatste.

Ellende als christen

Een persoonlijke overdenking over lijden wat je als christen nog immer kan overkomen

God weet alles

Waarom Gods alwetendheid belangrijk is voor ons.

Boos

Hoe ga je om met boosheid naar God?

De juridische status van Jezus

Waarom moest Jezus sterven en waarom was dat voor God recht? Deze overdenking probeert hier een overzicht van te geven.

Gods Liefde

Het vaderhart van God en het moederhart van God naast elkaar gezet.

God is overal

God is niet alleen een berggod, zoals sommigen denken; God is overal

za 21 mei NSV Sportdag
Sportdag met Navigators Landelijk
samen naar de kerk
Mario karten met NSE
Ontmoeten, spreker en borrel

Sponsors