Tekststudie

Ester

Deze bijbelstudie is niet echt een Bijbelstudie. Meer een handboekje met informatie/mogelijke onderwerpen om over/door het boek Ester te leren. Allicht kan je het gebruiken om zelf een avond/avonden over dit boek te doen :)

Het doel van gelijkenissen

In deze kring duiken we in de gelijkenis over de zaaier die zaden over verschillende soorten grond. Het gaat niet zozeer over de gelijkenis zelf, maar meer over de volgende vragen:

- Waarom gebruikt jezus gelijkenissen

- Wat is het doel van die gelijkenissen

- Waarom legt hij de gelijkenissen alleen maar uit aan zijn discipelen en volgelingen

Sefanja 2 en 3

Tekststudie over Sefanja 2 en 3. Over bekering, oordeel en herstel.

Efeziërs 4

Hoofdstuk 4 uit de brief aan de gemeente in Efeze behandeld voor een Bijbelstudiekring, getiteld:

Efeziërs 4: eenheid, groei en een vernieuwde levenswandel

Maleachi

Twee kringen over het laatste bijbelboek van het oude testament: Maleachi. De eerste kring gaat over de eerste twee hoofdstukken en de tweede kring over het derde en het vierde hoofdstuk. In totaal zijn er zes twistgesprekken in het boek tussen God en het volk Israël, die een mooie aanleiding zijn tot gesprek. 

Sefanja - de Dag des Heren

Sefanja is één van de kleine profeten. Zijn boodschap speelt vooral rond het thema "de Dag des Heren". Dit is een tijdperk van Gods oordeel, waarin de zaken worden rechtgezet en onrecht bestraft. Het boek van Sefanja is op te delen in drie delen:

  • Vreemde godsdiensten in Juda
  • Oordelen over de rest van de wereld
  • Verlossing in de toekomst en zegeningen

Brief van Judas

Wat zegt de brief van Judas eigenlijk? Je kunt er lekker induiken en na een avond ken je het antwoord.

Nehemia

Tekststudie over de eerste hoofdstukken van Nehemia

wo 21 aug Kick-In Markt
NSE representeren tijdens de Kick-In
do 29 aug Kick-Out Markt
NSE representeren tijdens de Kick-In
Info, borrelen en verbroederen
di 3 sep Info Tref
Maak kennis met Navigators Enschede
vr 6 sep KNW
Voorbereidingsweekend van NSV voor nestoren, kringleiders en bestuur

Sponsors