Tekststudie

Efeziërs 4

Hoofdstuk 4 uit de brief aan de gemeente in Efeze behandeld voor een Bijbelstudiekring, getiteld:

Efeziërs 4: eenheid, groei en een vernieuwde levenswandel

Maleachi

Twee kringen over het laatste bijbelboek van het oude testament: Maleachi. De eerste kring gaat over de eerste twee hoofdstukken en de tweede kring over het derde en het vierde hoofdstuk. In totaal zijn er zes twistgesprekken in het boek tussen God en het volk Israël, die een mooie aanleiding zijn tot gesprek. 

Sefanja - de Dag des Heren

Sefanja is één van de kleine profeten. Zijn boodschap speelt vooral rond het thema "de Dag des Heren". Dit is een tijdperk van Gods oordeel, waarin de zaken worden rechtgezet en onrecht bestraft. Het boek van Sefanja is op te delen in drie delen:

  • Vreemde godsdiensten in Juda
  • Oordelen over de rest van de wereld
  • Verlossing in de toekomst en zegeningen

Gebed van Manasse

Dit is studie 25 van het Chrono-project en is qua tijd goed te combineren met studie 24.

Baruch

Voorstudie: lees het boek door en noteer wat je opvalt.

Dit is studie 24 van het Chronoproject.

Wijsheid van Salomo

Het tweede wijsheidsboek in de Deutero-Canonieken, supposedly van Salomo...

Dit is studie 23 van het Chronoproject

Judit

Het epische verhaal van Judit die eigenhandig de opperbevelhebber verslaat.

Dit is studie 22 van het Chronoproject.

Brief van Jeremia (deuterocanoniek)

Afgodsbeelden zijn stom in alle betekenissen van dat woord.

Dit is studie 21 van het Chronoproject.

Wijsheid van Jezus Sirach

Verhoog uw wijsheid!

Dit is studie 20 van het Chronoproject.

do 2 apr Pauze Outreach
Gods liefde uitdelen
di 7 apr Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
do 9 apr Pauze Outreach
Gods liefde uitdelen
do 9 apr PaasOutreach
Christus bekend maken
di 14 apr Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
Shoutbox

Sponsors