Van bier wordt je een braller

afbeelding van Jorne

Je zou op het eerste gezicht denken dat dit de quote is van een cantor maar niets is minder waar. Het staat tegenwoordig namelijk letterlijk in de bijbel!

Sinds afgelopen week is de NBV21 vertaling van de bijbel uitgekomen. De herziene versie op de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 kent 12.000 wijzigingen. Dat lijkt veel maar ja, de bijbel is dan ook geen klein boek en je zult de wijzigingen dus echt op moeten zoeken. Naast bijvoorbeeld de hoofdletters die gebruikt worden elke keer dat het over God gaat of wijziging in de sfeer van een zin zijn er ook veel veranderingen gemaakt op basis van nieuwe vergaarde kennis door archeologische vondsten in de afgelopen jaren. Zo doet het mij zeer veel vreugd om te zien dat er zes nieuwe dieren genoemd worden in de NBV21 waarvan 5 vogels! Dus geen Kippoor of Visuil meer maar gewoon de Roerdomp en de Aalscholver.

En nu dus ook bier! ‘’Het is inmiddels bekend dat er in Israël al vanaf een vroeg begin ook bier werd gedronken. In de bijbel komt het Hebreeuwse woord sjeechaar voor. Dat is afgeleid van het akkadische woord sjikaru, (Gerste)bier. In de Bijbel werd dit meestal vertaald met ‘drank’ of ‘sterke drank’ Maar de meest  voor de hand liggende vertaling is bier. Al zal het beslist anders hebben gesmaakt dan onze pils’’ (NBG, 2021).

Het woord bier komt maar liefst 12 keer voor in de NBV21 vertaling.
1 keer wordt het genoemd als remedie voor mensen met een kommervol bestaan,
3 keer wordt het genoemd als luxeproduct en maar liefst
8 keer wordt het woord in een negatieve vorm gebruikt:
Iets wat je onrein maakt, er voor zorgt dat je niet helder kunt nadenken (bij gebruik in grote mate) of waar je dus van gaat brallen.

Brallen wordt in de bijbel vaak als iets negatiefs gezien en misschien vind je het dan ook wel gek dat wij als vereniging brallen. Een woord kan twee betekenissen hebben, dit noem je homonymie. Zo kun je rijden over een pad zonder dat er iets geks aan is of je kunt rijden over een pad, je hoort kwaak en hebt zojuist een dier vermoord. Zo heeft brallen ook in de Nederlandse taal twee betekenissen gekregen.

Het eerste is brabbelen, onsamenhangend, onduidelijk praten, dit is de vorm die in de bijbel vaak naar voren komt, zoals Lamech in Genesis 4.
Maar de tweede betekenis is de variant die wij bij NSE vaak naar voren laten komen. Op een zo luidruchtig mogelijke manier een lied ten gehore brengen. Er valt zelfs iets voor te zeggen dat Adam in Genesis 2 in deze context dus ook bralt. Wanneer God een vrouw voor Adam schept. ‘Riep de mens uit: …’ en dan komt er een lied. Adam schreeuwt dus een liefdeslied uit over Eva (Het lijkt me trouwens geen goed idee om meteen over iemand te brallen op je eerste date maar hey, niet geschoten is altijd mis.).

Al met al, waarschijnlijk worden het bier en het brallen uit Spreuken 20 niet als een positief iets bedoeld maar dit betekent niet dat beide niet op een positieve manier te gebruiken zijn. Bier moet gebruikt worden voor een feestmaal in Deuteronomium 14 en Adam bralt het uit omdat hij niet weet hoe hij zijn liefde voor Eva anders zou moeten uiten. Laten wij dan ook onze drank met vreugde en mate drinken en onze trots voor de vereniging vooral zonder mate uiten door te brallen.

Op de Heere Praeses!

Reacties

afbeelding van Niels

Hulde! Weer een prachtige tekst om uitgebreid te behandelen op kring
afbeelding van Jan-Willem

En om dat nog wat beter te kunnen doen: https://www.bijbelgenootschap.nl/misc/maw/MAW_2011-1.pdf#page=24

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
di 30 nov Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
Een laagdrempelige kennismakingscursus met het christelijk geloof
Haal een broodje kroket bij de VK
di 7 dec Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
Een laagdrempelige kennismakingscursus met het christelijk geloof
Shoutbox

Sponsors