Gedurende

Ophalen en binnenkomst

De heer haalt de dame op bij haar huis om afgesproken tijd. Niet te laat en zeker niet te vroeg; de dame zou dan in verlegenheid gebracht kunnen worden. Hij begroet haar met een handkus, waarbij de lippen de hand nauwelijks mogen raken. Alleen wanneer de dame handschoenen draagt, is de handkus echt taboe. De heer begeleidt de dame naar de galalocatie. Wordt de dame lopend begeleid, dan loopt ze aan de linkerarm van de heer. De uitzondering daarop vormen de gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld langs de weg. In dat geval loopt de heer aan de onveilige kant. Alle vervoersmiddelen zijn toegestaan; fietsen wordt over het algemeen minder gewaardeerd door de dame, een koets of rijtuig valt altijd meer in de smaak.

Bij aankomst dient de heer de locatie als eerste te betreden. De heer helpt zijn dame uit haar jas en geeft deze af bij de garderobe, daarna gaat hij haar voor naar binnen. De heren groeten de dames. Een groet dient altijd beantwoord te worden. Wanneer twee personen een deuropening naderen, zal het de heer sieren als hij de dame voor laat gaan. Een heer laat de dame te allen tijde voorgaan, met als enige uitzondering de trap; dit om ongepaste blikken te voorkomen. Zowel naar boven als beneden loopt de man voorop. Mocht het echter een hele steile trap zijn, dan laat de heer de dame voorgaan op haar op te kunnen vangen bij een onverhoopte valpartij.

Diner

Mocht de dame handschoenen dragen, dan wordt zij geacht dit de hele avond te doen, behalve tijdens het diner; dan mag ze ervoor kiezen om ze tijdelijk uit te doen.

De heer neemt pas plaats aan tafel als de dame zit. Wanneer één van de partners zich wil verwijderen, wordt toestemming gevraagd aan de partner. Als de dame dit vraagt, staat ze gelijk op, net als de heer en die gaat pas zitten als zij zich heeft verwijderd. Bij terugkeer van de dame schuift de heer haar stoel aan. Het is niet correct om de partner lang alleen te laten. Gedurende het diner houdt u uw ellebogen van tafel. Buig niet bij elke hap naar voren; breng uw lepel of vork naar de mond. Draai niet uw bord zodanig dat u een ander gedeelte van het gerecht voor u krijgt. Leg nooit de arm tijdens het eten om het bord. Mors niet, laat geen eten langs uw mond vallen. Drink alcohol met mate. Roken tijdens het eten is niet gewenst. Verlaat nooit tijdens het eten de tafel. Dit alles is samen te vatten met: “het is geen bras- en slemppartij”.

Dans

Een heer vraagt een dame ten dans door een lichte buiging te maken, zich dan voor te stellen en te vragen: “Mag ik deze dans van u?”. De dame antwoordt bevestigend door een knik. Mocht de dame deze dans al aan een ander beloofd hebben, dan mag ze weigeren, anders niet. De man die geweigerd wordt, dient niet direct naar een andere dame te lopen om te voorkomen dat ze de indruk krijgt dat ze tweede keuze is. De heer biedt de dame zijn rechterarm en begeleidt haar richting dansvloer. Kan de heer de dame zijn arm niet aanbieden door de drukte, dan loopt de dame voorop. Tijdens de dans ben je uitsluitend gericht op je partner van dat moment, het is zeer incorrect om tijdens de dans een gesprek met een ander paar te voeren. Het is zeer onbeleefd om tijdens het dansen naar de voeten beneden te kijken. De dame kan zo het gevoel krijgen begluurd te worden, terwijl de man het misschien goed bedoeld om niet op de teentjes te trappen. Het is verstandiger om beide over de schouder van de partner te kijken, om zo botsingen met andere dansparen te vermijden door 360° zicht te hebben. Na afloop van de dans begeleidt de heer de dame weer terug naar haar plaats. Het is overigens zeer onbeleefd om meteen nadat je een dame hebt teruggebracht naar haar plaats een ander om een dans te vragen.

Samen borrelen en napraten over het tweede blok
Leren over het onderwerp 'anderen leiden'
Samen borrelen en napraten over het derde blok
Leren over het onderwerp 'praktische tips & tricks'
Samen borrelen en napraten over het vierde blok
Shoutbox

Sponsors