Bijbellezen voor beginners

Zou jij wel eens een keer uit de Bijbel willen lezen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Daarvoor hebben wij dit leesplan voor jou opgesteld! De Bijbel is niet een boek wat je even van begin tot einde uitleest. Wij denken dat de gekozen stukjes een mooie start kunnen zijn in het lezen van de Bijbel en meer te leren over God. Je leert meer over God door naar Jezus te kijken, daarom hebben wij een aantal stukjes uit zijn leven gekozen.

Het bestaat uit 10 dagen, waarbij je elke dag een stukje uit de Bijbel kunt lezen en kunt nadenken over een aantal vragen. Het is ook tof om het samen te doen en er over door te praten! Je kunt hem hier ook downloaden als pdf.

Dag 1 – De geboorte van Jezus                                                                               Lees Lucas 2:1-7

1In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. 2Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. 3Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 4-5Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

6Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 7Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

Vragen om over na te denken

 • Wat vond je mooi aan deze tekst?
 • Wat vind je gek of bijzonder aan dit stukje?
 • Wat leer je hier over Jezus?

Dag 2 – De herders komen op kraambezoek                                                     Lees Lucas 2:8-21

8Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. 9Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. 10Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. 11Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. 12En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ 13En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: 14 ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

15Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ 16Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. 17Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. 18Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. 19Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. 20De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had. 21Een week later werd het kind besneden. Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had, nog voordat Maria zwanger was.

Vragen om over na te denken

 • Hoe zou jij het gevonden hebben als jij een van de herders was geweest?
 • Wat vond je mooi aan deze tekst?
 • Wat vind je gek of bijzonder aan dit stukje?
 • Wat leer je hier over Jezus?

Er zijn veel verschillende Bijbelvertalingen. Bij deze twee bovengenoemde Bijbelstukjes hebben wij de Bijbel in gewone taal gebruikt. Gebruik bijvoorbeeld deze website voor de komende dagen.

Dag 3 – De wijzen gaan op bezoek bij Jezus                                                           Mattëus 2:1-12

De laatste drie vragen om over na te denken zou je bij elk Bijbelstukje kunnen gebruiken.

Vragen om over na te denken

 • Wat vind jij ervan dat de wijzen zo ver gingen reizen omdat ze ‘alleen’ een ster hadden gezien?
 • Wat vond je mooi aan deze tekst?
 • Wat vind je gek of bijzonder aan dit stukje?
 • Wat leer je hier over Jezus?

Dag 4 – De twaalfjarige Jezus in de tempel                                                              Lucas 2:41-52

Uit dit stukje zien we dat Jezus God als zijn vader ziet in plaats van Jozef. Zou jij Jezus ook kunnen zien als jouw vader?

Dag 5 – Jezus’ eerste wonder                                                                                  Johannes 2:1-12

Wat vind je van het eerste wonder van Jezus?

Dag 6 – Jezus sluit niemand buiten                                                                         Marcus 2:13-17

Een tollenaar is iemand die namens de Romeinen de belasting inde, vaak met een extra grote winstmarge voor zichzelf. Deze mensen waren niet geliefd bij het volk. Wat vind jij ervan dat Jezus juist deze mensen uitkoos om bij te eten?

Dag 7 – Jezus zegent de kinderen                                                                          Marcus 10:13-16

Wat vind je ervan dat Jezus juist de kinderen belangrijk vindt?

Dag 8 – Je hoeft niet bang te zijn                                                                             Marcus 4:35-41

In het laatste vers zeggen de discipelen tegen elkaar: ‘Wie is deze man?’ Wie denk jij dat Jezus is?

Dag 9 – Jezus veroordeelt je niet                                                                           Johannes 8: 1-11

Veroordeel jij snel andere mensen?

Dag 10 – Jezus gaat op zoek naar het verloren schaapje                                        Lucas 15:3-7

Je zou hierbij naar het liedje Reckless love van Cory Asbury kunnen luisteren. ‘Leaves the 99’ uit dit liedje slaat namelijk op dit Bijbelgedeelte.

Als je graag meer wilt lezen over het leven van Jezus, dan zijn hier vier Bijbelboeken over. Het boek Mattëus is voornamelijk geschreven voor Joden en laat zien waarom Jezus de redder was die zij verwachtten. Het boek Marcus is kort en bondig en laat vooral zien wat Jezus gedaan heeft. Lukas schrijft over hoe Jezus was op aarde. Het boek Johannes geeft vooral veel toespraken van Jezus weer. Hierna zou bijvoorbeeld Filippenzen of Galaten kunnen lezen dit zijn brieven die aan de eerste kerken zijn geschreven.

Wil je graag met iemand hierover napraten of heb je naar aanleiding van dit Bijbelleesplan vragen, neem dan vooral contact op met secretaris@nsenschede.nl

wo 21 aug Kick-In Markt
NSE representeren tijdens de Kick-In
do 29 aug Kick-Out Markt
NSE representeren tijdens de Kick-In
Info, borrelen en verbroederen
di 3 sep Info Tref
Maak kennis met Navigators Enschede
vr 6 sep KNW
Voorbereidingsweekend van NSV voor nestoren, kringleiders en bestuur

Sponsors