NSE krijgt een Staflid!

afbeelding van Wietske

Als NSE zijn we sinds 2016 op zoek geweest naar iemand die onze vereniging vanuit ervaring en wijsheid wil ondersteunen om verder te groeien richting elkaar en richting God. Zo iemand noemen we een staflid. Ondertussen (zomer 2019) is er iemand gevonden die zich geroepen voelt om deze taak op zich te nemen, als bestuur en stafcie zijn we hier erg enthousiast over en erg dankbaar voor! Leden hebben een mail gekregen waarin deze persoon zich voorstelt en waarin de komende tijd uitgelegd wordt.

Hier vind je meer informatie over wat een staflid is. 

Quick links:

Wat is een staflid?

Dit is meestal een oud-student die binnen NSE aan het werk gaat om de vereniging te ondersteunen op praktisch en geestelijk gebied. Hij of zij volgt hiervoor eerst een jaar lang één dag in de week de trainingsschool van NSV, Naventure, en gebruikt de kennis en ervaring die hij/zij daar heeft opgedaan om leden en leiders binnen de vereniging op te bouwen en te stimuleren. De meeste andere Navigator-verenigingen hebben een of meerdere stafleden. NSV streeft ernaar om per 80 leden één full-time staflid aan het werk te hebben, omdat ze hebben gemerkt dat dit de impact van een vereniging, zowel intern als naar buiten gericht, enorm kan vergroten. Als NSE delen we die visie en vinden we het belangrijk dat wij minstens één staflid hebben om de vereniging te helpen ontwikkelen.

Een staflid is een gepassioneerd navolger van Jezus Christus en wil zich ontwikkelen in het maken van discipelen. Hij of zij is bereid zijn/haar eigen leven als (onvolmaakt) voorbeeld te stellen aan leden van NSE en anderen.

 

Wat doet een staflid?

Een staflid kan een heel gevarieerd takenpakket hebben, wat wordt aangepast op de dingen die de vereniging op dat moment nodig heeft en op het karakter en de kwaliteiten van het staflid. De hoofdtaken bestaan uit het ondersteunen en ontwikkelen van:

  • Bestuur (begeleiden, trainen, meedenken)
  • Nestoren & Kringwerk (trainen nestoren en kringleiders, meedenken met nestoren)
  • Persoonlijke ontwikkeling van leden (coaching stimuleren en coach zijn)
  • Getuigende levensstijl van leden en de vereniging (ontwikkelen en ondersteunen)

Verder verwachten wij dat een staflid in zijn algemeenheid betrokken is met de vereniging door regelmatig aanwezig te zijn bij activiteiten en soms een bijdrage daaraan te leveren, door bijvoorbeeld te spreken op een trefavond of een weekend. Het draait hierbij dus enerzijds om het geven van ondersteuning in de belangrijke bestuurstaken, vooral op het gebied van visie en beleid, maar anderzijds ook om het ondersteunen van andere leiders en leden op het gebied van coaching en training.

Een uitgebreidere beschrijving van de taken en een schets van de persoonlijke eigenschappen van een goed staflid zijn te vinden in het profiel dat we hebben opgesteld voor een staflid voor NSE.

Een staflid kan niet intensief betrokken zijn op alle leden van de vereniging. Toch hebben alle leden er iets aan dat er een staflid is, omdat via bestuur, nestoren en kringleiders de impact van staf op de vereniging zeker merkbaar zal zijn.

 

Hoe wordt een staflid betaald?

Een staflid is officieel in dienst van NSV, maar zijn loon moet worden betaald uit giften. Voor het binnenkrijgen van die giften is hij/zij deels zelf verantwoordelijk (door persoonlijke fondswerving binnen de eigen kennissenkring), maar wij als vereniging zijn ook verantwoordelijk dat er genoeg geld binnen komt. Dit kan doordat er giften binnenkomen van leden zelf, van hun ouders of van oud-leden.

Bij elkaar is er minimaal €700,- per maand nodig om een staflid goed te kunnen ondersteunen vanuit NSE. Op dit moment komt iedere maand nog maar een deel hiervan binnen, zodat we nog geen duurzame financiële basis hebben voor het werk van een staflid. We hebben gelukkig een financiële buffer opgebouwd in de laatste jaren, zodat we een geschikte kandidaat wel kunnen aannemen, maar op termijn willen we graag zorgen dat we evenveel geld binnenkrijgen als dat we uitgeven.

 

Wat kan jij doen om het werk van een staflid binnen NSE mogelijk te maken?

Om het werk van een staflid mogelijk te maken, zijn er naar ons idee minstens drie dingen belangrijk. Jij kunt bijdragen door te bidden, door een gift te geven en door mee te denken.

Gebed

Gebed is belangrijk. Help jij mee om God regelmatig te vragen of Hij het werk van een staflid wil zegenen, en of Hij steeds weer mensen bereid wil maken om deze taak (in Enschede of bij een andere vereniging) op zich te nemen?

Giften geven

Wij hopen dat jij ook financieel wil bijdragen aan dit werk, dat zeer waardevol is voor de ontwikkeling van NSE en haar leden, zoals je hierboven hebt kunnen lezen. Als je een gift wilt geven voor het werk van het staflid dan kan dat op de volgende manieren:

  • Aan het bestuur of de StafCie een machtigingskaart vragen om een periodieke gift over te maken (hier help je ons het meeste mee, ook al gaat het maar om een kleine periodieke gift)
  • Zelf een incidentele of periodieke gift overmaken op bankrekening NL74 INGB 0000 0293 40 t.n.v. St. de Navigators te Driebergen o.v.v. “Staf NSEnschede”
  • Mailen naar stafcie@nsenschede.nl als je op een andere manier wilt bijdragen

Meedenken

Op dit moment (zomer 2019) lijkt de vacature voorlopig vervuld. Alsnog willen we je vragen om mee te blijven denken over potentiële toekomstige stafleden, in Enschede of in een andere stad. Misschien weet je iemand anders die mogelijk geïnteresseerd is. Stuur hem of haar dan gerust de vacature toe of neem contact op met ons. Als je zelf mogelijk interesse hebt in deze mooie taak, neem gerust contact op met de stafcie, via stafcie@nsenschede.nl. Ook als je zelf nog vragen hebt over of dit eventueel iets voor jou kan zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dan kunnen we een kop koffie drinken om het hierover te hebben.

Ook als je nog vragen hebt over wat staf doet of hoe je mee kunt helpen horen we het graag!

 

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Door deze vraag te beantwoorden kunnen wij nagaan of je een écht mens bent. Ben je lid? Log dan in, dan krijg je deze vraag nooit meer.
Lecture met gratis lunch
Lecture met gratis lunch
Alsnog helpen? Bak een taart!
di 5 mrt Kring
In kleinere groepen ontmoeten en verdiepen
Lecture met gratis lunch

Sponsors