Bijbelstudiearchief

Heb je een nieuwe bijbelstudie? Stuur hem hier in!
Voor een handige handleiding bij het voorbereiden van bijbelstudies kun je hier terecht.

Titel Auteur Thema of tekst Type
Het belang van jeugdwerk Jan-Willem Kinderen Overdenking
De geboorten van de 2 J's Jan-Willem Kerst Themastudie
Maleachi Mirjam Maleachi Tekststudie
Sefanja - de Dag des Heren Jan Siemen Sefanja Tekststudie
Vertrouwen op God Aron Vertrouwen Themastudie
Romeinen 11 - Behoudenis van Israël Hendrik Jaap Israël Tekststudie
Tobit Jan-Willem Deuterocanonieke boeken Tekststudie
Wijsheid van Jezus Sirach Jan-Willem Deuterocanonieke boeken Tekststudie
Brief van Jeremia (deuterocanoniek) Jan-Willem Deuterocanonieke boeken Tekststudie
Judit Jan-Willem Deuterocanonieke boeken Tekststudie
Wijsheid van Salomo Jan-Willem Deuterocanonieke boeken Tekststudie
Baruch Jan-Willem Deuterocanonieke boeken Tekststudie
Gebed van Manasse Jan-Willem Deuterocanonieke boeken Tekststudie
De Witte Bladzijde: Makkabeeën Jan-Willem Deuterocanonieke boeken Themastudie
Zingen en muziek in de christelijke traditie Jan Siemen Muziek Themastudie
Brief van Judas Peter Judas Tekststudie
Jezus' sterven - een benadering vanuit de dogmatiek Jan Siemen Dogmatiek Themastudie
Studie en werk Harmen Werk Themastudie
Ezra en Haggai (spel) Jan-Willem Spel Tekststudie
Nehemia (spel) Jan-Willem Spel Tekststudie
Escape Room "Daniëls kantoor" (spel) Jan-Willem Spel Themastudie
Bijbelstudie a.h.v. symbolen Bryan Methode Overdenking
Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied Jan-Willem Geschriften Tekststudie
1 Korintiërs 1-4 Gerben 1 Korinthiërs Tekststudie
Samuel t/m Kronieken + profeten Jan-Willem Koningen Tekststudie
di 2 jun Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
di 9 jun Trefavond
Ontmoeten, spreker en borrel
di 16 jun Kring
In kleinere groepen ontmoeten en leren
do 18 jun Pauze Outreach
Gods liefde uitdelen
vr 19 jun Zeilweekend
Een weekendje zeilen met de zusters van Wageningen en Leeuwarden
Shoutbox

Sponsors